Oca 16

bash: scp: command not found

$ scp xxxx.tar.gz  root@10.0.0.3:/home/
The authenticity of host '10.0.0.3 (10.0.0.3)' can't be established.
RSA key fingerprint is 2d:81:1b:7d:51:45:e2:dc:85:05:48:7c:e2:13:89:65.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '10.0.0.3' (RSA) to the list of known hosts.
root@10.0.0.3's password:
bash: scp: command not found
lost connection

Eğer yukarıda görüldüğü gibi bir

bash: scp: command not found
lost connection

hatası alıyorsanız, muhtemel sorun scp ile ulaşmak istediğiniz sistemde ssh client kurulu değildir.
Bu sorun;
RedHat ailesinde;

# yum install openssh-clients

komutu ile
Debian ailesinde ise;

# apt-get install openssh-client

komutu ile çözülebilmektedir.

Ara 17

Windows Paylaşımlarını Linux’ta Mount Etme

Günümüzde, özellikle IT sektöründe çalışan personeller artık yavaş yavaş, tam anlamıyla bir göç olmasa da Linux tarafına geçmeye başladılar. Birçok kurum ve firma, kullanıcılarını yönetebilmek için bu alanda kolaylık ve esneklik sağlamak için Active Directory ile çalışmakta. Doğal olarak böyle ortamlarda Linux türevi bir işletim sistemi ile çalışmak için biraz uğraşmak gerekiyor.

Tabi ki büyük yapılarda bazı alışkanlıklardan ve zorunluluklardan vazgeçmek veya onları yoksaymak pek mümkün olmuyor.

Buradan hareketle linux kurup kullanmak isteyen arkadaşlara Windows sharing ya da Windows File Server ortamını Linux işletim sistemine otomatik olarak nasıl bağlayacaklarını(mount) anlattığım bu dökümanı hazırladım.

Ben işletim sistemi olarak Ubuntu 12.04 kullanıyorum. Ubuntu gibi Debian geleneğinden gelen bütün işletim sistemleri için adımlar aşağı yukarı aynıdır. Ancak paket yönetim sistemi farklı olan Red-Hat, Solaris vs.vs. için değişiklik yapmanız gerekebilir.

Kurulum sırasında vi text editörünü kullanıyor olacağım. vi linux üzerinde kullanılan bir text editördür. Genelleikle varsayılan olarak Linux işletim sistemi ile birlikte gelir. Vi yerine nano ya da piko gibi text editörler de kurup kullanabilirsiniz. Vi ile ilgili bu dökümanda yazanları yapabilmek için pratik birkaç bilgi;

 

  • vi ile dosya açtıktan sonra “i” harfine basıldığında insert mod’a geçilir ve dosya içinde karakterler yazılabilir.

  • Insert modundan çıkmak için Esc butonu kullanılır.

  • Vi’den kaydedip çıkmak istersek Esc butonuna bastıktan sonra en altta aktif olan satıra :wq komutu verilmeli.

  • Kaydetmeden çıkmak için yine Esc butonuna basılıp, en altta aktif olan satıra :q! Komutu verilmeli. Selection_001

 Öncelikle Windows ile Linux arasında bir bağ kurmak için cifs protokolünü kuracağız.

#

sudo apt-get install cifs-utils


Selection_002

cifs utils kurulduktan sonra gerekli ayarlamaları yapıyoruz;

mkdir /home/user/Desktop/FileServer

komutu ile user kullanıcısının masaüstünde FileServer adında bir klasör oluşturuyoruz.

Selection_005

 

sudo vi /etc/cifs_ayar

komutu ile /etc dizininin altında cifs protokolünün kullanacağı giriş bilgilerini gireceğimiz bir dosya oluşturuyoruz ve aşağıdaki şekilde dosyanın içeriğini tamamlıyoruz;

Selection_006

 yukarıdaki şeklini kendi bilgilerimize göre değiştirip bu dosyayı kaydederek çıkıyoruz.

sudo chown mustafa.mustafa

/etc/cifs_ayar

Bu komut ile cifs_ayar dosyasının sahipliğini user kullanıcısına ve grubuna veriyoruz.

Geldik finale :)

Linux işletim sistemleri varsayılan olarak /etc/fstab dosyasında yazan diskleri her açılışta mount edip kullanırlar. Biz de otomatik bir düzene bağlamak için bu dosyaya network üzerinden erişeceğimiz file server ile ilgili bilgileri gireceğiz ve disk olarak artık file server’ımızı kullanabileceğiz.

sudo vi /etc/fstab

Selection_007

diyerek fstab dosyasını düzenlemek üzere açıyoruz.

//sunucu/dosya_adi /home/user/FileServer/ cifs exec,credentials=/etc/cifs_ayar,rw,uid=mustafa 0 0

Selection_008

bu satırı fstab dosyasının içine ekledikten sonra;

sudo mount -a

komutu ile fstab içindeki bütün diskleri mount işlemine tabi tutuyoruz.
Selection_012

 Eğer mount komutundan sonra herhangi bir uyarı yoksa başarılı bir şekilde bağlanmış demektir.

Selection_013

 Uyarı almadıysanız ve masaüstünüzde network diskiniz oluşmadıysa, yeniden başlatarak tekrar gözlemlemeniz gerekebilir.

Tem 28

Linux’ta Belli Boyuttaki Dosyaların Bulunması ve Silinmesi

Başıma gelen bir olay sayesinde bu değerli bilgiye ulaşma ve sizlerle paylaşma fırsatı buldum.

Windows işletim sistemine sahip makinelere disklerinizi takıp çıkarttıysanız bazen salak bir virüs tarafından disklerinizin işgal edildiğine rastlamışsınızdır. Her klasörün altında o klasörle aynı ada sahip bir .exe dosyası daha oluşturur bu virüs. Mesela /media/mustafa/linux dizininin altında linux.exe diye bir dosya. Tabi diskinizde çok fazla klasör varsa bunları bulup temizlemek zulüm olur.

Bundan kurtulmak için şu yolu izledim; Continue reading

Tem 24

Debian Repository Ayarları

Debian için internet üzerinde gerçekten çok işe yarayan bir araç buldum.
http://debgen.simplylinux.ch/ bu site üzerinde çalışan araç sayesinde kullandığınız debian sürümü, işletim sisteminin özellikleri, sizin istediğiniz paket tipleri(main, contrib, nonfree) üzerinden seçimler yaparak ihtiyacınız olan repo adreslerini elde edebiliyorsunuz.
Onun dışında 3rd parti yazılımlar için de seçenekler sağlıyor.

Bütün bunları alıp

/etc/apt/sources.list

dosyasına kopyalayıp,

apt-get update

yaparsanız, depolar kullanıma hazır olur.

May 31

Oracle Enterprise Linux 5.8 üzerine MYSQL sunucusu Kurma İşlemi

Selamlar

Öncelikle oracle public .repo dosyasını indirip, depoyu güncellemek gerekecek bunun için;

#wget http://public-yum.oracle.com/public-yum-el5.repo
#yum update

Sonra MYSQL’in paketlerini indirip kuracak olan komutu veriyoruz.

#yum install -y mysql-server mysql
(1/5): perl-DBD-MySQL-3.0007-2.el5.x86_64.rpm            | 147 kB     00:01
(2/5): perl-DBI-1.52-2.el5.x86_64.rpm                    | 605 kB     00:07
(3/5): mysql-5.0.95-5.el5_9.i386.rpm                     | 4.9 MB     00:45
(4/5): mysql-5.0.95-5.el5_9.x86_64.rpm                   | 4.9 MB     00:53
(5/5): mysql-server-5.0.95-5.el5_9.x86_64.rpm            | 9.9 MB     01:29

Yukarıda listelenmiş 5 paket kurulduktan sonra

#/etc/init.d/mysqld start

komutunu vererek sunucumuzu başlatıyoruz.

MYSQL suncunun versiyonunu öğrenmek için ;

#mysql -uroot -e "SELECT VERSION()"
+-----------+
| VERSION() |
+-----------+
| 5.0.95    |
+-----------+

MYSQL veri tabanı için bir root şifresi belirlememiz gerekiyor.

#mysqladmin -u root password rootsifresi

İstersek bu aşamada veritabanına bağlantıyı kontrol için şu komutla bağlanabiliriz;

#mysql -u root -p

Bu komutu verdikten sonra az önce vermiş olduğunuz root şifresi ile mysql’e bağlanıp bağlanmadığını kontrol edebiliriz.

Gelelim Veritabanını bizim ihtiyacımızı karşılayacak şekilde ayarlamaya;
Öncelikle

http://mysqltuner.com/mysqltuner.pl  adresinden gelen perl betiğini çalıştırıyoruz.

#perl mysqltunner.pl

Ve bu betiğin vermiş olduğu çıktıya göre ayarlarımızı yapabiliriz. (Ben veritabanı yöneticisi olmadığımdan, bu performans değişkenlerinden bihaberim. Bu nedenle böyle bir betik çalıştırdım.)

Sonra

#vi /etc/my.cnf

  komutu ile ilgili configuration dosyasını açıp düzenlemek için hazır hale getiriyoruz.
Gerekli düzenlemeleri yapıp kaydedip kapatıyoruz ve veritabanımızı yeniden başlatıyoruz.

#/etc/init.d/mysqld restart

İşte bu kadar

Örnek olsun diye kendi my.cnf dosyamı paylaşıyorum;

[mysqld]
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
user=mysql
# Default to using old password format for compatibility with mysql 3.x
# clients (those using the mysqlclient10 compatibility package).
old_passwords=1

# Disabling symbolic-links is recommended to prevent assorted security risks;
# to do so, uncomment this line:
# symbolic-links=0

[mysqld_safe]
log-error=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid

skip-innodb
skip-bdb
thread_cache_size=4
query_cache_size=10M
thread_cache_size=4
~

Kaynaklar:
linuxhomenetworking.com

http://www.cyberciti.biz

Ara 11

Windows Serverlar Üzerinde Gizli Paylaşımları Kapatmak

Gizli paylaşımlar bir diğer adıyla dolar paylaşımları (c$, d$ gibi) Windows’un sistem yöneticilerinin başına bela olarak piyasaya sürdüğü bir paylaşım türü bana göre.

Her neyse zaten devenin neresi doğru ki ? : )

Gelelim bu gizli paylaşımın nasıl kapatılacağına ;

Başlat > Çalıştır > Regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\parameters altına gelip aşağıdaki REG_DWORD kayıtlarını oluşturmalısınız.

Serverlar için;

AutoShareServer => 0

Eğer bu işlemi sunucu olmayan bir bilgisayarda yapıyorsanız oluşturacağınız DWORD ;

AutoShareWks => olmalıymış (denemedim o nedenle mış kullandım.)

Eki 16

Windows’ta Ücretsiz Disk Yöneticisi

Linux üzerinde Gparted ve benzeri bir çok yetenekli araç olmasına rağmen, Windows tarafında disk bölümlemek, genişletmek ya da daraltmak diskin durumuna göre bazen kabus olabiliyor. Bunu görüntü olarak değil gerçekten yapabilen yani diski bildiğimiz mekanik olarak formatlayabilen ve ücretsiz olan bir araç var elbette. MiniTool Partition konusunda ciddi şekilde başarılı.

Gerçekten becerikli ve ihtiyaç halinde işe çok yarayan belki de kimi zaman diski tamamı ile formattan kurtaran bir araç. Tavsiye edilir.

Eki 15

Linux’a Storage Üzerinden Disk İlave Etme

Linux üzerinde fiziksel disklerin yetersiz kaldığı durumda storage üzerinden disk bağlama işlemi hayat kurtarıcı bir çözüm olabilir.

Storage cihazın üzerinden kullandığınız yazılım aracılığı ile Linux sunucunuza ait IP’ye disk bağlama işlemini gerçekleştirdikten sonra ;

multipath -ls | grep dm

komutu aracılığı ile sistemimize map edilmiş olan diskleri listeliyoruz. Daha önceden map edilmiş diskiniz varsa zaten listede yer alacaktır.
Continue reading

Tem 11

Hayat İşte!

Bugün tarihte yeni bir sayfa açılıyor benim için. Maalesef iyi mi kötü mü bilemiyorum. İnsan karşısına çıkan fırsatlar karşısında ne yapmalıyım diye sürekli olarak düşünüyor. Bazen soruyorum kendime -ne düşünüyorsun ki? -, hayata müdahale etme şansın mı var sanki?